Câu hỏi thường gặp về xét nghiệm ADN

Câu hỏi thường gặp về xét nghiệm ADN

Câu hỏi thường gặp về xét nghiệm ADN


Câu hỏi thường gặp về xét nghiệm ADN

Q. Thời gian đợi kết quả phân tích ADN là bao lâu?

A: Thông thường sau nhận mẫu xét nghiệm thì thời gian có kết quả xét nghiệm ADN huyết thống chính xác là 3 - 5 ngày.

Q. Kết quả xét nghiệm ADN có chính xác không?

A: Càng nhiều loci được phân tích trong xét nghiệm huyết thống Cha-Con hoặc xét nghiệm mối quan hệ họ hàng thì độ chính xác càng cao. Trong khi tiêu chuẩn thông thường chỉ yêu cầu 13-16 loci (markers) thì DDC đã phân tích tối thiểu 20 loci cho tất cả các xét nghiệm ADN nhằm tăng độ chính xác lên 500 lần so với bình thường.

Tính chính xác lên tới 99,999%.

Bạn còn câu hỏi về xét nghiệm adn cha con, hãy liên hệ với chúng tôi nhé.

Tag:

Bình luận.