Hướng dẫn thu mẫu xét nghiệm ADN

Thông thường việc tiến hành xét nghiệm adn rất dễ dàng và thuận tiện nhờ công nghệ tiên tiến các mẫu máu, tóc, niêm mạc miệng đều chấp thuận

Xem chi tiết →