Xét nghiệm ADN là bao lâu ? bao nhiêu tiền?

Các xét nghiệm ADN thông thường từ 3-5 ngày và có các gói hỗ trợ khẩn. Chi phí xét nghiệm bao nhiêu tiền ? cùng là mối quan tâm của khách hàng

Xem chi tiết →