Xét nghiệm ADN cha con

Xét nghiệm ADN cha con của DDC Hoa Kỳ xác định mối quan hệ huyết thống giữa em bé và người cha giả định, chính xác, nhanh chóng và bảo mật

Xem chi tiết →