Xét nghiệm ADN anh chị em ruột

Xét nghiệm ADN mối quan hệ anh chị em ruột từ DDC có thể giúp hai cá nhân xác minh xem họ có phải là anh chị em ruột cùng cha mẹ hay không. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin tại đây

bao hiem suc khoe

Dạng xét nghiệm này thường được thực hiện khi người cha giả định không thể thu mẫu cho việc xét nghiệm mối quan hệ cha con bình thường và những người con của người cha giả định này muốn biết họ có chung một hoặc cả hai bố mẹ hay không.

DDC thực hiện hai dạng xét nghiệm quan hệ anh chị em ruột:

  • Xét nghiệm Half-siblingship. Xét nghiệm này được thực hiện khi các người con cho rằng họ đã không cùng cha hoặc không cùng mẹ và muốn xác định họ có cùng mẹ hoặc cùng cha hay ko (ví dụ: trường hợp hai anh em không cùng mẹ nhưng muốn kiểm tra xem họ có cùng cha hay không).
  • Xét nghịêm Full siblingship. Xét nghiệm này được thực hiện khi các người con đã xác định là đã cùng cha hoặc cùng mẹ và muốn kiểm tra xem có cùng mẹ hoặc cùng cha hay không (ví dụ: trường hợp hai anh em ruột đã cùng mẹ và muốn biết họ có cùng cha hay không).

Để biết thêm về xét nghiệm quan hệ anh chị em ruột từ DDC, xin vui lòng nhấp vào đường links dưới đây .

Đối tượng làm xét nghiệm?

Mẫu ADN được thu thập như thê nào??

Kết quả xét nghiệm ADN của mối quan hệ anh chị em ruột sẽ nói lên điều gì??

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về xét nghiệm ADN quan hệ anh chị em ruột xin vui lòng gọi số (chi nhánh tại Việt Nam)