Đối tượng tham gia xét nghiệm ADN

Một xét nghiệm ADN xác định mối quan hệ huyết thống cha con (với mục đích cá nhân hay pháp lý) đều yêu cầu phải có sự tham gia tối thiểu của một người con và một người cha giả định. Chúng tôi khuyến khích người mẹ tham gia cung cấp mẫu vì khi có mẫu ADN của người mẹ thì phòng thí nghiệm có thể loại trừ được các alen của mẹ truyền cho con trong bộ gene của người con và tập trung vào những alen mà người con được thừa hưởng từ người cha giả định được xét nghiệm. Một xét nghiệm quan hệ cha con có sự tham gia của người cha giả định, người mẹ và người con thông thường hiểu như là một xét nghiệm bộ ba (trio).

bao hiem o to

Nếu không có mẫu của người mẹ, chúng tôi vẫn có thể tiến hành xét nghiệm quan hệ cha con. Trong một số trường hợp đặc biệt (nghi ngờ đột biến, chỉ số PI thấp…), để đưa ra kết luận với độ chính xác 100% và xác suất cao nhất thì quá trình xét nghiệm sẽ được mở rộng, phân tích sâu trên nhiều allen đặc hiệu khác.

Vui lòng thông báo cho chúng tôi biết nếu bạn muốn xét nghiệm hai người con (hoặc nhiều hơn) hoặc hai người cha giả định (hay nhiều hơn) cùng một lúc.